Valphänvisning

För att få valphänvisning, på Svenska Pudelklubbens hemsida gäller följande

För alla storlekar;

  • Valpar från tik som vid parning fyllt 9 år hänvisas ej
  • Endast valpar vars föräldrar har godkänd färg enligt FCIs standard hänvisas
  • Föräldradjuren ska vara utställda på officiell utställning med minst ett 1:a pris alternativt efter 10/1 2011 minst Very Good
 • Om utländska hälsoresultat åberopas skall de kunna styrkas aningen om resultaten finns i Danska, Norska eller Finska Kennelklubbarnas databaser eller med kopia på resultatet.

Samtliga ägare av kennelnamnet och delägare av tiken skall vara medlemmar av Svenska Pudelklubben.

Uppfödare som lämnar falska uppgifter till valphänvisningen anmäls till SKKs disciplinnämnd. Valpkull anmäld till valphänvisningen innan valparna är födda, tas automatiskt bort från hänvisningen 3 veckor efter beräknad födsel om uppfödaren inte meddelar annat till valphänvisaren.

Toy -, Dvärg- och Mellanpudel

Nedanstående gäller för storleksvarianterna toy, dvärg och mellanpudel

Av SKK beslutat hälsoprogram ska följas

 • föräldradjuren måste vara prcd-PRA testade hos Optigen med SKKs remiss, resultatet måste vara registreras hos kennelklubben innan parning. Undantaget hundar vars båda föräldrar har testresultat prcd-normal (A), dvs är hereditärt fria vilket likställs med prcd-normal (A) testade hundar. Hundar med testresultat normal (A) får paras med annan hund med testresultat normal (A) eller anlagsbärare (B). Hund med testresultat anlagsbärare (B) får endast paras med hund med testresultat normal (A). Hund med testresultat affekterad/sjuk (C) får ej användas i avel.

Övriga krav beslutade av Svenska Pudelklubben

  • för toy/dvärg/mellan måste tikarna ha uppnått en ålder av minst 18 månader vid första parningstillfället.
  • för toy/dvärg/mellan hänvisas ej valpar från en tik som fyllt 9 år
  • för toy/dvärg/mellan gäller att föräldradjuren skall ha ett ögonlysningsresultat från tidigast 18 månaders ålder. Samt efter 5 års ålder för hund som passerat 5 år vid parningstillfället. Ögonlysningen skall vara gjord innan parning.
   Hunden får inte vid någon av dessa ögonlysningar visa sig ha PRA.
  • för mellan krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder, för båda föräldrarna före parning.
   (infört som krav 2016-06-01)
  • för toy och dvärg krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning, gjord efter 12 månaders ålder, för båda föräldrarna före parning. Undersökningen skall vara utförd av veterinär med specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar.
   (infört som krav 2016-06-01) 

 

Läs mer om avdelningarna

Läs mer om avdelningarna

Köpa pudel?

Köpa pudel?

Facebook Pagelike Widget
Våra huvudsponsorer

Vill du synas här?

Ta kontakt med centralstyrelsen för mer information om sponsorsavtal.