Gällande storpudel

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.
Du kan läsa mer om både höftledsdysplasi och HD-index på SKKs hemsida, klicka dig vidare här.

För valphänvisning via Svenska Pudelklubben krävs att föräldradjuren är HD röntgade med resultat A eller B.
Avelsrekommendationer enligt RAS

Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder.
Endast hundar med grad A eller B skall användas i avel. Rekommendationen är att endast göra kombinationer som ger ett preliminärt kullindex för HD som vid parningstillfället är större än 100, dvs.(index far + index mor/2 >100).

Alla storlekar Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om möjligt hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om någon av hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på anlag för detta, tänk då på att den andra partnern också måste testas innan parning och sakna detta sjukdomsanlag.