Gällande de mindre varianterna (toy/dvärg/mellan)

De mindre varianterna (toy/dvärg/mellan) av pudeln har ett hälsoprogram gällande prcd-PRA;
Sjukdomen orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan, även om de till en början verkar utvecklas normalt. Först drabbas stavarna, vilka kan arbeta i svagt ljus. Hunden blir då ”nattblind” och kan inte se i mörker. Sedan förlorar tapparna successivt sin funktion i dagsljus. De flesta hundar med pcd-PRA blir så småningom helt blinda. Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlag från båda sina föräldrar. Källa SKK
För att förhindra att hundar ska drabbas av denna form av ögonsjukdom görs ett DNA-test, vilket krävs för registrering av bland annat pudel (mindre varianterna). Testet görs hos veterinär antingen med blodprov eller svabbning i munhålan och skickas sedan till labb, Optigen i USA, för analysering. I enlighet med SKKs grundregler ska resultatet finnas synligt i hunddata/avelsdata innan parning.

I avel får endast hundar som antingen är DNA-testade fria, fria via sina föräldrar eller anlagsbärare användas. Sjuka, affekterade, hundar får ej användas och beläggs med avelsspärr.

Läs mer om sjukdomen och hur DNA-testet skall göras på SKKs hemsida, klicka här.
Svenska Pudelklubben har gjort en lathund för att hjälpa dig steg för steg genom DNA-testningen, den hittar du här.
Avelsrekommendationer för Toy, Dvärg och Mellan

Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär (efter 18 månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för patellaluxation (efter 12 månaders ålder) hos en veterinär med specialistkompetens på hundens och kattens sjukdomar och höftledsröntga mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder).

Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med grad 1 kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som har intyg på att den inte har patellaluxation. Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan i begränsad omfattning användas i avel, men endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri.

Alla storlekar
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om möjligt hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om någon av hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på anlag för detta, tänk då på att den andra partnern också måste testas innan parning och sakna detta sjukdomsanlag.