Årets SAR-Pudel

Reglerna för ”Årets SAR-pudel” 

Poäng får räknas på max sju (7) officiella utställningar.

Minst en (1) av dessa skall vara SPK arrangerad:

Poäng får de 4 placerade hundarna i BHKL respektive BTKL

1:a placering ger 5 poäng

2:a placering ger 4 poäng

3:e placering ger 3 poäng

4:e placering ger 2 poäng

BIR placering ger 2 poäng

För varje 5:tal i rasen deltagande hundar (vuxna) ytterligare 1poäng

Exempel:

1BHKL, BIR, 23 deltagande hundar i rasen ger 5+2+4=11poäng

3BHKL, 19 deltagande hundar i rasen ger 3+3=6poäng

Om flera hundar vid årets slutgiltiga samman räkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest BIR-placeringar.

Det är avdelningarna som skickar in resultaten.

 

SPKs SAR-Pudel

Placerade i SAR-BIS kommer att få poäng enligt följande;

5p för SAR-BIS 1

3p för SAR-BIS 2

2p för SAR-BIS 3

1p för SAR-BIS 4

Poäng får räknas på max 5 av SPK arrangerade officiella utställningar.

Om flera hundar vid årets slutgiltiga sammanräkning hamnar på samma poäng, vinner den hund som totalt har flest SAR-BIS vinster.

Utländska hundar får vara med på listan!

Det är avdelningarna som skickar in resultaten.

Ansvarig för listorna: Mona Plånborg Grenholm, E-post:  sar-listan@pudelklubben.se