Hälsa

Pudeln är både frisk och långlivad. Den stora pudeln blir ofta 12–13 år gammal, de mindre ofta 15 år och mer – även de äldre pudlarna är både sportiga och lekfulla. Det lekfulla och unga sinnet behåller de långt upp i åren och är ett av pudelns många karakteristiska drag. En pudel kan, precis som alla hundar oavsett ras, drabbas av olika sjukdomar som är både icke-ärftliga och ärftliga. 

Pudeln, alla storlekar, finns ej med på SKKs lista över raser som på något sätt ligger i riskzonen för hälsoproblem pga exteriöra överdrifter (läs mer om SRD-listan på SKKs hemsida). Svenska Pudelklubben, tillsammans med uppfödarna av rasen, arbetar aktivt med att pudeln som ras skall förbli frisk och långlivad samt bibehålla sin sunda exteriör och goda mentalitet. 

I RAS-dokumentet kan du fördjupa dig om pudelns hälsa, du hittar det här, om du vill läsa mer! Inför varje uppdatering av RAS-dokumentet har Pudelklubben skickat ut en enkät där pudelägare fått svara på frågor kring både hälsa och mentalitet. Resultatet har på det stora hela varit glädjande vid alla tre enkättillfällen, vid den senaste 2015 ansåg de allra flesta pudelägarna (ca 90%) att deras hund var frisk. De vanligaste sjukdomarna var sjukdomar som i många fall måste betecknas som banala sjukdomar i stil med våra egna förkylningar, som visserligen kan vara ett problem för den enskilda individen men det betyder inte att det är ett problem för rasen. 

Hälsoprogram

Vissa raser inom Svenska Kennelklubbens organisation har krav på olika hälsotester innan avel, för att säkerställa att man inte avlar på individer som antingen själva är sjuka eller bär på en viss sjukdom. Det är olika krav för olika raser och målsättningen med att hälsoprogrammen finns är att minska sjukdomens spridning och förekomst. 

På pudel har vi 2 olika hälsoprogram; ett för de mindre varianterna (toy/dvärg/mellan) och ett för storpudel. 

    • Toy/dvärg/mellan – prcd-PRA: DNA-test för prcd-PRA varianten av PRA som är en ögonsjukdom som på sikt gör hunden helt blind. Hundar som går i avel måste vara antingen testade själva eller fria via sina föräldrar. Endast hundar som är fria (testade prcd-PRA A eller fria via föräldrar/hereditärt fria) eller är anlagsbärare (prcd-PRA B) får användas i avel. Varken hundar som är prcd-A/hereditärt fria eller anlagsbärare utvecklar sjukdomen, hundar som testas och är sjuka (prcd-PRA C) får ej användas i avel. Du kan läsa mer om prcd-PRA och SKKs regler kring DNA-test på SKKs hemsida, klicka dig vidare här. 
  • Storpudel – Höftledsdysplasi (HD): Innan parning måste föräldradjuren ha ett resultat av en HD-röntgen, sedan 2014 så har storpudlarna HD-index vilket innebär att känd status är kravet för registrering. Det finns alltså inget krav på vilken grad föräldradjuren skall ha, man får dock ej använda hundar med HD-grad D- E i avel då det strider mot SKKs grundregler. Ni hittar mer info om HD-index på SKKs sida genom att klicka här.  

Valphänvisning
Svenska Pudelklubben arbetar för att bibehålla pudeln som den friska sunda rasen den är och har därför utöver hälsoprogrammen valt att ha ytterligare krav på föräldradjur för att få hänvisa en valpkull på klubbens hemsida. Beroende på storlek berör det bland annat ögonlysning, tikens ålder, höftledsröntgen och patella-undersökning. Läs mer om vad som krävs för vilken storlek under sidan ”Valphänvisning”

Läs mer om RAS

Läs mer om RAS

Facebook Pagelike Widget