Bli medlem

Vill Du lära känna Din ras bättre, skaffa Dig kunskaper om pudelns skötsel och fostran, delta i olika tävlingssammanhang, hålla Dig informerad om vad som händer i pudelvärlden, träffa andra pudelvänner med andra ord, vill Du få ut största möjliga tillfredsställelse och glädje av Ditt pudelägande gör som många andra pudelvänner: bli medlem i Svenska Pudelklubben!

Som medlem i SPK får Du tidningen PudelNytt, 4 nr/år. Förutom underhållande och instruktiva artiklar och ett stort bildmaterial får Du information om alla aktiviteter som klubben anordnar runtom i landet: utställningar, lydnadsprov, dressyrkurser, valpträning, pälsvårds- och klippträffar, föredrag och mycket annat, som Du har rätt att delta i som medlem i SPK. Dessutom bistår klubben med kostnadsfri avelsrådgivning och valphänvisning.

Medlemshanteringen för Svenska Pudelklubben sker via Svenska Kennelklubben.

Vi ser till att du hamnar i rätt geografisk avdelning, vill du tillhöra en annan avdelning måste du uppge detta när du  betalar in din medlemsavgift, tänk på att du endast har rösträtt på det årsmöte i den avdelning du tillhör i medlemsregistret. Vi är tacksamma om du uppger ditt telefonnummer och mejladress.

Har du frågor angående hur du blir medlem eller om ditt medlemsskap? Vänd dig till SKKs medlemsavdelning; epost: medlem@skk.se

Länk för fullbetalande medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Länk för familjemedlem via  medlemsguiden (betalar via webben och får medlemskort direkt)

Betala i tid
Vi ber er att betala i tid så slipper ni påminnelser och riskerar inte heller att missa något nummer av Pudel Nytt.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

Mer information

 • Årsavgiften (rullande) i SPK är för:

  • enskild medlem 295 kr (inkl Pudelnytt)
  • familjemedlem 50kr (exkl Pudelnytt) OBS! Ni måste tillhöra samma hushåll/bo på samma adress. 
  • för medlemmar utanför Sverige 375 kr

  Du blir medlem ett år från den månad du betalar, s k rullande medlemskap. Dvs blir du medlem i april så gäller ditt medlemskap april-april. 

   

 • Är ni fler i familjen, boendes på samma adress, som är aktiv med er pudel och vill alla vara medlemmar men kan dela på PudelNytt? 

  Familjemedlemsskap kostar 50 kr (exkl PudelNytt) för varje familjemedlem. 

  Här hittar ni länken till SKKs medlemsguid för familjemedlem (man betalar via webben och får medlemskortet direkt). 

 • Gör din adressändring så snabbt du kan, så att du inte går miste om någon information och PudelNytt når fram till dig.

  Adressändring sker via epost till medlem@skk.se eller på tel 08-795 30 50

 • Kontrollera din adress på baksidan av Pudel Nytt så att den stämmer.

  Vid minsta problem kontakta medlem@skk.se  eller 08-795 30 50.

 • Du får ett medlemskort tillsammans med din faktura för medlemskapet. Du kan också se numret på baksidan av dina PudelNytt. 

  Är du även medlem i SKK har du samma medlemsnummer i Pudelklubben som du har i SKK. 

 • Avdelningstillhörighet
  Södra avdelningen (postnummer som börjar på 22-29, 33-39, 55-57)
  Västra avdelningen (postnummer som börjar på 30-31, 40-46, 50-54)
  Mellansvenska avdelningen (postnummer som börjar på 58-81, 10-19)
  Norra avdelningen (postnummer som börjar på 82-98)

SPKhjuletttransparant
Läs mer om avdelningarna

Läs mer om avdelningarna

Köpa pudel?

Köpa pudel?

Facebook Pagelike Widget