Nordisk Pudelkonferens

Vartannat år samlas representanter från styrelsen i Pudelklubben för varje nordiskt land för en konferens för att utbyta erfarenheter och delge information.

Nedan hittar du minnesanteckningar;  

 

För avelsintresserade

För avelsintresserade

Webbutik

Webbutik