Nordisk Pudelkonferens

Vartannat år samlas representanter från styrelsen i Pudelklubben för varje nordiskt land för en konferens för att utbyta erfarenheter och delge information.

Nedan hittar du minnesanteckningar;  

 

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!

För avelsintresserade

För avelsintresserade

Webbutik

Webbutik

Våra huvudsponsorer

Vill du synas här?

Ta kontakt med centralstyrelsen för mer information om sponsorsavtal.