Valberedning

Valberedningen skall i god tid före pudelfullmäktige starta arbetet med att förbereda förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt revisorer och ny valberedning som ska väljas på nästa fullmäktige.

För att på ett bra sätt kunna genomföra detta arbete krävas att valberedningens ledamöter har:
– analyserat årsmötets intentioner 
– upprättat riktlinjer för det kommande arbetet under året
– goda kunskaper om verksamheten
– goda medlemskontakter och kontaktnät
– god kontakt med styrelsen.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. .Valberedningens sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 

Förslaget från valberedningen skall lämnas till styrelsen inom stipulerad tid vilket framgår av stadgan. Vid årsmötet ska representant från valberedningen vara på plats för att muntligt lämna valberedningens namnförslag. Då finns också möjlighet att berätta hur arbetet i valberedningen har fortskridit och hur man kommit fram till sitt förslag.

Ett bra hjälpmedel för valberedningen är boken ”Valberedning i arbete” av Jan Wigdell.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningen som valdes 2017:

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar

Val av ledamot på 2 år,
Kerstin Johanson, Tel: 0706-194305

Val av ledamot på 1 år,
Mikael Nilsson,  Tel: 

Val av sammankallande på 1 år,
Madeleine Bergendahl, Tel: 0221-500 20, 070-325 55 58

Kontakta någon ur valberedningen om Du har förslag på lämpliga personer eller kanske själv kan tänka dig att ha ett styrelseuppdrag!

Vill du veta mer om utställning?

Vill du veta mer om utställning?

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!

Facebook Pagelike Widget
Våra huvudsponsorer

Vill du synas här?

Ta kontakt med centralstyrelsen för mer information om sponsorsavtal.